[Left Banner] [Al Hatribuna Logo] [Right Banner]
טסוגואב 2
1997/98 ןושאר רוזחמ
65 ןוילג יקחשמב "ידט"ב םניח ץפומ
םילשורי ר"תיב לש תיבה

אל ןטשק רורד
תונתשהל ןווכתמ

אל שדד השמ
ןשעל קיספמ

אל יזרח ןנור
תירבע חכוש

אל ןוגי-רב
שואי דבאמ

קחומ אל זיזח
ךויחה תא

[Al Hatribuna Logo]
םיכח הירא ÷בוציעו הכירע
יסק סכלא ÷םוליצ
,ןמיונ ינד ,לארב בד ÷םיבתוכ
,ןואיד ינור ,םיכח הירא
דיסח המלש ,ירסומ לואש