[Left Banner] [Al Hatribuna Logo] [Right Banner]

לש תיקלח הרודהמ רתאב ןאכ תמסרפתמ 1997/98 תנועמ לחה
םידומ ונא .תספדומה הרודהמל ליבקמב "הנובירטה לע"
.ונהתש םיוקמו ונתיינפל םתונעה לע ןמיונ ינדו םיכח היראל

הנובירטה לע ןותיע תודוא

(1997/98 20 רוזחמ) 101 ןוילג
(1997/98 17 רוזחמ) 100 ןוילג
(1997/98 11 רוזחמ) 96 ןוילג
(1997/98 8 רוזחמ) 94 ןוילג
(1997/98 1 רוזחמ) 89 ןוילג